Top image of currently page
Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto ställer in all undervisning tills vidare
Helsingfors stad har 13.3.2020 beslutat att undervisningen vid Helsingfors arbis och det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto ställs in tills vidare från och med 14.3. Inställningen gäller alla kurser, föreläsningar och evenemang som skulle ha ordnats på vårterminen.
Beslutet är en försiktighetsåtgärd som syftar till att begränsa spridningen av det nya coronaviruset.

Kunderna informeras separat om kursspecifika specialarrangemang, såsom eventuell distansundervisning. Hur den inställda undervisningen påverkar redan betalda kursavgifter kommer vi att informera om i ett senare skede.

Helsingfors informerar på sina webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer som har koppling till coronaviruset. Stadens nyheter om coronaviruset finns på  www.hel.fi/coronavirus.

Vi rekommenderar att följa med myndigheternas anvisningar om coronaviruset:
  • THL Aktuellt om coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
  • THL riksomfattande rådgivningsnummer 0295 535 535 ger allmän information om coronaviruset. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15.
  • Helsingfors stads telefontjänst om coronavirus: 09 310 10024 (vardagar kl. 7-20)

 
Publicerad 13 mars 2020

Hur skapar vi en hållbar framtid tillsammans?
Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitut vill öka förståelse för hållbar utveckling i det gemensamma projektet ”Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”

Projektets målsättning är att skapa en gemensam förståelse om vad ekosocial bildning är i institutets vardag, hur det syns i det dagliga arbetet samt att utöka personalens kunskaper i hållbar utveckling.

Temat är aktuellt, eftersom 62% av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot som bör omedelbart förebyggas och bekämpas med alla åtgärder (Finsk energiindustri 2018). Att stoppa klimatförändringen är också en av målsättningarna i Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 världsomfattande mål för hållbar utveckling som bör uppnås senast år 2030. Esbo är en av föregångsstäderna för Agenda 2030.

En insikt om ekosocial bildning möjliggör för personalen en bred och helhetsmässig synvinkel till hållbar utveckling. Då kan personalen bättre synliggöra och beakta hållbar utveckling i sitt arbete och i kursutbudet. Våra arbetsgemenskaper skapar en hållbar framtid tillsammans.

Publicerad 10 februari 2020